Mes vienijame arti 20 pacientų interesus atstovaujančių ir ginančių organizacijų.

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“

Didelės nelaimės suburia ir vienija žmones, todėl asociacija „Paguoda“ įkurta 1993 m., vienijanti onkologinėmis ir hematologinėmis ligomis sergančių vaikų tėvus, globėjus, medicinos darbuotojus ir visus norinčius padėti kovoti su liga ir jos pasekmėmis.

„Paguoda“ nuo 1999 m. yra Tarptautinės vaikų vaikų vėžio organizacojos ICC narė. 2010 m. buvo apdovanota LNK „Gerumo sparnu“, 2017 m. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Padėkos raštu.

Asociacija –  visuomeninė organizacija išsilaikanti iš nario mokesčio ir labdaros lėšų.

Asociacijos tikslas – padėti šeimoms gydyti ir slaugyti vėžiu sergančius vaikus, kaupti lėšas neišvengiamam medikamentų pirkimui, gerinti gydymo sąlygas, pateikti kuo daugiau informacijos apie ligą pacientui ir jo artimiesiems.

Kasmet vėžiu Lietuvoje suserga apie 100 vaikų, iš jų kraujo vėžiu apie 25 – 30. Gydymas ilgas ir sudėtingas procesas, tačiau vidutiniškai 85 % sergančiųjų gauna ilgalaikę remisiją.

Kad lydėtų sėkmė, sergančiuosius turime remti morališkai, palaikyti psichologiškai, integruoti į visuomenę, skatinti visuomenės supratimą. Šį tikslą mums padeda įgyventi Pasveikusiųjų grupė, veikianti asocijacijos gretose.