Mes vienijame arti 20 pacientų interesus atstovaujančių ir ginančių organizacijų.

Stomuotų žmonių asociacija „Diena“

Susibūrus stomuotų žmonių grupei, kurios steigėjų tikslas aktyviai dirbti stomuotų žmonių labui, 2007 metų gruodžio 20 dieną buvo įregistruota stomuotų žmonių asociacija „Diena“.

Pagrindinės asociacijos nuostatos yra vienyti žmones su stoma, medikus, socialinės apsaugos darbuotojus, dirbančius stomuotų žmonių medicininės ir socialinės reabilitacijos srityje, bei stomos priežiūros pagrindų mokyme, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti stomuotų žmonių interesus ir juos ginti.

Asociacija siekia, kad stomuoti pacientai ir jų artimieji turėtų kuo daugiau galimybių gauti informacijos apie stomos priežiūrą, jų gydymą, įvairius kitus su gydymu susijusius klausimus.

Antanas Simonavičius, stomuotų žmonių asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas, yra sukaupęs didžiulę patirtį konsultuojant ligonius aktualiais praktiniais klausimais. A. Simonavičius ypač daug padeda atvykusiems gydytis į Vilnių iš kitų Lietuvos rajonų. Tai žmogus, kuris daugiausia prisidėjo prie stomuotų žmonių asociacijos ,,Diena‘‘ įkūrimo.