Mes vienijame arti 20 pacientų interesus atstovaujančių ir ginančių organizacijų.

Valdyba

Lietuvos pacientų forumo valdybą sudaro 7 nariai, kurie, siekdami geriau atstovauti pacientus ir įsigilinti į konkrečius klausimus, yra pasiskirstę pagal skirtingas sveikatos sistemos sritis.

Valdybai vadovauja Pirmininkas, kuris yra renkamas iš valdybos narių. Valdybos kadencija – 4 metai.

Lietuvos pacientų forumo valdybos nariai ir Pirmininkas buvo išrinkti 2017 m. vasario mėnesį.

VALDYBOS PIRMININKĖ

 

Ieva Drėgvienė

ieva@kraujas.lt

 

VALDYBOS NARIAI

Danas Čeilitka
danas@retosligos.lt

Daiva Žaromskienė
daiva.zaromskiene@gmail.com

Zita Juškienė
stomuotizmones@gmail.com

Rūta Vyšniauskaitė-Marcinkevičienė
ruta@vaisingumoasociacija.lt

Svetlana Kulšis
demetralt@gmail.com