Mes vienijame arti 20 pacientų interesus atstovaujančių ir ginančių organizacijų.

Apie LPF

Asociacija „Lietuvos pacientų forumas“ – tai skėtinė organizacija, vienijanti pacientų interesus atstovaujančias ir ginančias organizacijas. Asociacija yra atvira visoms LR registruotoms pacientų organizacijoms, siekiančioms, jog pacientų lūkesčiai būtų ne tik išgirsti, bet į juos būtų atsižvelgta.

 

Lietuvos pacientų forumo tikslai:

 • Visais būdais prisidėti ir skatinti mokslu pagrįstos medicinos prieinamumą visiems Lietuvos pacientams.
 • Vienyti LR veikiančias pelno nesiekiančias organizacijas, atstovaujančias pacientų ir jų artimųjų interesams.
 • Atstovauti visų Lietuvos pacientų ir jų artimųjų pilietinėms, socialinėms ir ekonominėms teisėms, ginti jų laisves ir orumą.
 • Šviesti visuomenę ir įstatymų leidėjus apie mokslo pažangą medicinos srityje.
 • Siekti konstruktyvaus ir rezultatyvaus pacientų, gydytojų bei sveikatos politikų dialogo.

 

Lietuvos pacientų forumo uždaviniai:

 • Atstovauti Asociacijos narių, pacientų ir jų artimųjų interesams santykiuose su LR institucijomis ir trečiasiais asmenimis.
 • Aktyviai ir skaidriai dalyvauti viešajame su Asociacijos veikla susijusių sprendimų priėmimo procese, įskaitant LR institucijų darbo grupių, komitetų ir kitokių kolegialių organų veiklą, bet ja neapsiribojant.
 • Dalyvauti kuriant ir vykdant psichologines, socialines, reabilitacijos paslaugas, atsižvelgiant į pacientų poreikius, interesus ir galimybes bei užtikrinti socialinę integraciją.
 • Palaikyti ryšius su LR ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti bendruose projektuose, atstovauti ir tarpininkauti Asociacijos nariams įvairiose organizacijose ir jų vykdomose veiklose.
 • Skatinti mokslinių darbų vykdymą medicinos srityje.
 • Skatinti valstybines organizacijas skirti lėšų pažangiems medicinos mokslu pagrįstiems ligų diagnostikos, gydymo bei tyrimų metodams.
 • Teikti siūlymus sveikatos politikams vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti.
 • Nuolat viešinti Asociacijos veiklą žiniasklaidoje, šviesti visuomenę ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo ir kitais su pacientų ar jų artimųjų gyvenimo kokybe susijusiais klausimais.

Lietuvos pacientų forumo įstatai.