Mes vienijame arti 20 pacientų interesus atstovaujančių ir ginančių organizacijų.

Kodėl verta tapti nariu?

Būdama Lietuvos paciento forumo nare, Jūsų organizacija turės galimybę:

  • Dalyvauti Lietuvos paciento forumo veikloje ir skatinti mokslu pagrįstos medicinos prieinamumą visiems Lietuvos pacientams.
  • Atstovauti pacientų interesus, sprendžiant aktualius klausimus ir problemas sveikatos apsaugos srityje.
  • Atstovauti pacientų interesus santykiuose su LR institucijomis ir trečiasiais asmenimis.
  • Daryti įtaką įstatymų leidybos procesui sveikatos srityje.
  • Užmegzti kontaktus su kitomis pacientų interesus atstovaujančiomis organizacijomis bei užsienio organizacijomis.
  • Būti labiau matomiems ir žinomiems tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu.