Mes vienijame arti 20 pacientų interesus atstovaujančių ir ginančių organizacijų.

Kaip tapti nariu?

Lietuvos pacientų forumo nariu gali būti:

  • Pelno nesiekiantis, pacientus vienijantis ir jų interesams pagal steigimo dokumentus atstovaujantis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija arba labdaros ir paramos fondas.
  • Pritariantis Lietuvos pacientų forumo tikslams.
  • Pripažįstantis Lietuvos pacientų forumo įstatus.
  • Dalyvaujantis Lietuvos pacientų forumo veikloje ir mokantis nario mokestį.

Norėdami tapti Lietuvos pacientų forumo nariais, turite:

  • Užpildyti prašymą ir pateikti jį el. paštu (pacientuforumas@pacientuforumas.lt) Lietuvos pacientų forumo valdybai.
  • Pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją ir galiojančius organizacijos įstatus.

Gavusi prašymą, Valdyba posėdyje priims sprendimą. Valdybai patenkinus prašymą, priimtasis narys per vieną mėnesį nuo Valdybos sprendimo privalo sumokėti nustatyto dydžio nario mokestį. Nario teisės ir pareigos įgyjamos kitą darbo dieną po nario mokesčio sumokėjimo.