Mes vienijame arti 20 pacientų interesus atstovaujančių ir ginančių organizacijų.

Asociacija „Kraujas“

Nuo 2002 m. veikianti visuomeninė organizacija vienija kraujo vėžiu ir kitomis retomis vėžio formomis sirgusius, sergančius ligonius, jų artimuosius, gydytojus bei visus asmenis, palaikančius bendrijos veiklą, savanorystės ir kaulų čiulpų donorystės idėjas.

Asociacija vienija daugiau nei 1000 narių.

„Kraujas“ aktyviai dalyvauja sveikatos politikoje, atstovauja onkohematologinius pacientus, organizuoja edukacinius, žinomumą apie kraujo ligas bei jų problematiką didinančius renginius, leidžia įvairius leidinius, teikia psichologinę pagalbą, dietologo konsultacijas.

Organizacija „Kraujas“ yra daugelio tarptautinių organizacijų narė, tokių kaip Limfomos koalicija, Europos mielomos pacientų organizacija, Lėtinės mieloleukemijos atstovų tinklo, Europos retųjų ligų organizacija EURORDIS ir kt.